Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Tarihçe

Kuruluş

ckifn21964 yılına kadar Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi adı altında faaliyet göstermekteydi. Aynı yılın ilkbaharında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü açılması kararını aldı. Kürsü başkanlığına Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı (Resimde sağda) getirildi. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu (Resimde solda) ise bu kürsünün kuruluşunda Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı’nın yanında yer almış; kliniğin yerleşmesinde ve bugünkü duruma gelmesinde ve gelecekte yerleşeceği yeni yapılan kliniğin tesisinde yardım ve katkıları olmuştur.

1964’te 3 asistan, 4 personel ve 1 hemşire kadrosu verildi. Bu süre zarfında Cerrahpaşa Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü, bugünkü İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü içinde faaliyet göstermekteydi. 1966 yılının sonunda Çocuk Hastalıkları ile Kadın Doğum Klinikleri binasının, iki klinik arasında kalan bölgesine 16 yataklı Cerrahpaşa Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü yerleşti. Poliklinik ise bugün Tıp Müzesi olan eski Başhekimlik binasının alt katında faaliyet göstermeye başladı.

1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi resmen ikiye ayrıldı ve Cerrahpaşa Dermatoloji Kliniği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıktan ve Frengi Kürsüsü adını aldı. Aynı yıl ilk uzmanını verdi, Dr. Agop Kotoğyan. 1969 yılında Dr. Saadet Ernoyan uzman olarak göreve başladı. 1970 yılında Dr. Hafit Savaşkan İstanbul Tıp Fakültesi’nden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü’ne doçent olarak atandı.

1979 yılında KBB, Üroloji ve Göz Klinikleri ile birlikte Küçük Cerrahi Bloğundaki bugünkü yerine taşınmış ve yatak sayıda da 50’ye çıkarılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu’nun kurulmasından sonra “Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü” olan ismi, “Dermatoloji Anabilim Dalı” olarak değiştirilmiştir.

Kliniğimiz yeni yerine taşındıktan sonra, 1980’li yılların başlarında iki atılım yapmış, ülkemizde ilk fototerapi ünitesini kuran üniversite kliniği olmanın yanı sıra, kriyoterapi konusunda da bir ilke imza atmıştır. Her iki konuda da ülkemizin çeşitli üniversite kliniklerinden eğitim için gelen arkadaşlarımız olmuştur.

Anabilim Dalımız Türkiye’deki dermatoloji eğitimine katkıda bulunmayı bir düstur edinmiştir. Bu amaçla 1991 yılından beri her iki senede bir “Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumları” yapılmaktadır. Ayrıca 2005 yılından itibaren Anabilim Dalımız Kozmetoloji Biriminin çabalarıyla yine iki yılda bir yapılacak olan “İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumları” yapılmaya başlanmıştır.

2001-2003 yılları arasında kliniğimiz büyük bir tadilat geçirmiş, bütün hasta odalarına banyo, tuvalet ve çoğuna klima eklenerek çağdaş bir yapıya kavuşmuştur. Bu tadilat gereği olarak hasta yatağı sayısı 30’a düşmüştür.

İlk Kadrosu

 • Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı
 • Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu
 • Doç. Dr. Hafit Savaşkan
 • Uzm. Dr. Agop Kotoğyan
 • Uzm. Dr. Saadet Ernoyan

Anabilim Dalı Başkanları

 • Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı (1967-1971)
 • Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu (1971-1979)
 • Prof. Dr. Hafit Savaşkan (1979-1982)
 • Doç. Dr. Yalçın Tüzün (1982-1986)
 • Prof. Dr. Hafit Savaşkan (1986-1989)
 • Prof. Dr. Yalçın Tüzün (1989-1995)
 • Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir (1995-2001)
 • Prof. Dr. Agop Kotoğyan (2001-2004)
 • Prof. Dr. Yalçın Tüzün (2004- )

Ayrılan veya Emekli Olanlar

 • Prof. Dr. Agop Kotoğyan
 • Prof. Dr. Oya Oğuz

Vefat Edenler

 • Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı (1971)
 • Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu (2005)
 • Prof. Dr. Hafit Savaşkan (2008)
 • Prof. Dr. Aydın İşçimen (2011)

Uzmanlık Alan Dermatologlar

 • Dr. Agop Kotoğyan
 • Dr. Avni Bakkal
 • Dr. Özden Oral
 • Dr. Adem Köşlü
 • Dr. Birsen Nurluoğlu
 • Dr. Cihanbahş Sahipkalem
 • Dr. Yalçın Tüzün
 • Dr. Ertuğrul H. Aydemir
 • Dr. Ülkü Aytaç
 • Dr. Hacer Örmen
 • Dr. İntiha El-Musuli
 • Dr. Emire Ekber
 • Dr. Memduh Altaç
 • Dr. Nahide Onsun
 • Dr. Erol Çenesizoğlu
 • Dr. İhsan Kaynar
 • Dr. Bülent Tanman
 • Dr. Nükhet Tankurt
 • Dr. Ümmühan Kiremitçi
 • Dr. M. Cem Mat
 • Dr. Server Serdaroğlu
 • Dr. Suna İrfan Tuncer
 • Dr. Sibel Tozakı
 • Dr. Aydın İşçimen
 • Dr. Binnur Tüzün
 • Dr. Cemal Seyidoğlu
 • Dr. Yücel Atakara
 • Dr. Oya Oğuz
 • Dr. Emine Derviş
 • Dr. Güneş Ertürk
 • Dr. Gökhan Gökler
 • Dr. Ayşe Tijen Özboya
 • Dr. Vahe Kösem
 • Dr. Ethem Mercan
 • Dr. Ferheng Cemşitzade
 • Dr. Gülnaz Buracı
 • Dr. Recep Topçu
 • Dr. Gaye Ünal
 • Dr. Kerim Gadari
 • Dr. Erkin Pekmezci
 • Dr. Amira Enver Basha
 • Dr. Meltem Kutlar
 • Dr. Hüseyin Hasani
 • Dr. Hasan Elayesh
 • Dr. Meryem Moghadem
 • Dr. Zekayi Kutlubay
 • Dr. Özhan Attepe
 • Dr. Mustafa Özdemir
 • Dr. Nadir Göksügür
 • Dr. Seher Küçükoğlu
 • Dr. Hatice Erakkaya
 • Dr. Arzu Mete Kaynak
 • Dr. Aylin Kalayciyan
 • Dr. Cevat Yekanizade
 • Dr. Ebru Kaya
 • Dr. Serpil Uysal
 • Dr. Burhan Engin
 • Dr. Nurcan Arzuhal
 • Dr. Zeynep Zahmacıoğlu
 • Dr. Dilek Başaran
 • Dr. Neslihan Dolar
 • Dr. Levent Taşçı
 • Dr. Raşid Katib
 • Dr. Ebru Sarıkaya
 • Dr. Asuman Gürkan
 • Dr. Funda Garip
 • Dr. Nilgün Bahçetepe
 • Dr. Sadiye Keskin
 • Dr. Bilgen Çakıl Erdoğan

Eğitim Programı

Anabilim Dalında 9-10 yarıyıl Tıp Fakültesi öğrencilerinden her staj grubuna elemanter lezyonlar, mikobakteri hastalıkları, paraziter hastalıklar, piyodermalar, yüzeyel mantar hastalıkları, eritemli-skuamlı hastalıklar, ekzema, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar, büllü hastalıklar, viral dematozlar, deri tümörleri, nevuslar, prekanseröz dermatozlar, dermatolojide tedavi ilkeleri, akne ve ürtiker gibi konularda yaklaşık olarak 40 saat teorik ders anlatılmakta, aynı staj grubu ders dışındaki saatlerde de poliklinik çalışmalarını izleyerek pratik eğitimi görmektedir. Uzmanlık eğitimi 5 yıldır ve halen 10 uzmanlık öğrencisi doktor kadrosu bulunmaktadır.

Salonlar

Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı’nın adını taşıyan seminer salonunda öğrencilerin teorik derslerinin anlatılmasının yanı sıra, ortalama olarak ayda üç kez asistan eğitim semineri yapılmaktadır.

Poliklinikler

Anabilim Dalının genel polikliniği eğitime ayrılan Çarşamba gününün dışında hizmet vermektedir. Ayrıca haftanın değişik günlerinde nevus, büllü hastalıklar, saç, vaskülit, kozmetik dermatoloji ve lenfoma poliklinikleri vardır ve bu polikliniklerde ilgili öğretim üyeleri nezdinde hem hastalara hizmet verilmekte, hem de asistan eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca anabilim dalından başta Prof. Dr. M. Cem Mat olmak üzere görevli asistanlar fakültemiz Behçet Polikliniğinde görev yapmaktadır.

Ayaktan Tedavi Birimleri

Fototerapi Ünitesi
Kriyoterapi Ünitesi
Küçük cerrahi müdahaleler (Elektrokoagülasyon, biyopsi vs.)

Laboratuarlar

Yok

Teknoloji Olanakları

Tüm öğretim üyelerine birer, uzmanlık öğrencisi doktorlardan her ikisine birer olmak üzere bilgisayar ve internet ortamı tahsis edilmiştir.

Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof. Dr. Server SERDAROĞLU
Prof. Dr. Burhan ENGİN
Doç. Dr. Zekayi KUTLUBAY
Öğr.Gör.Dr. Özge AŞKIN
Uz. Öğr. Dr. Ali TANAKOL
Uz. Öğr. Dr. Aslıhan Özge UZUN
Uz. Öğr. Dr. Tuğba BİNARBAŞI
Uz. Öğr. Dr. Güllü GENCEBAY
Uz.Öğr.Dr. Muazzez Çiğdem OBA KAYMAZ
Uz.Öğr.Dr. Emel EŞER
Uz.Öğr.Dr. Ayşe Mine BAYAZİT
Uz.Öğr.Dr. Defne ÖZKOCA

Hocalarımız

Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İNCEDAYI

cevat-kerim-incedayiCevat Kerim İncedayı 1918 yılında Askeri Tıp Akademisi’nden mezun olmuştur. Stajını Gülhane Tatbikat Mektebi’nde Talat Hoca’nın yanında yaptıktan sonra, ihtisas için gereken süreyi beklemeden Ankara’ya giderek milli mücadeleye katılmış, İstiklal Savaşı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş, özellikle de ikinci ordu ve batı cephesinde sağlık alanında hizmet vermiştir. Bu çalışmalar Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde (30 Ağustos 1922) yüksek komutanlıkça takdir edilerek rütbesi binbaşılığa yükseltilmiştir.

Savaş bittikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Frengi Kliniği’nde Prof. Dr. Hasan Reşat Sığındım’ın refakatinde dört sene yi aşkın bir süre volonter asistan olarak çalışmış ve yaptığı başarılı çalışmalarla hocasının beğenisini kazanmıştır. Bundan sonra yine hocasının tavsiyesi üzerine Viyana Üniversitesi Dermatoloji Kliniği’nde kurslara katılmış, burada da Arzt, Kren, Kerl ve Oppenheim’in yanlarında çalışmış ve beslenme, metabolizma ve allerji ile alakalı deri hastalıkları konusunda özel bir otorite olan Urbach ile sıkı temas halinde bulunmuştur.

Dönüşünde Haseki Hastanesi’nde Deri ve Frengi servisini kurmuş ve bu servisi 4 yıl boyunca idare etmiştir.

Üniversite reformunda (1933) İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniği’nde Prof. Dr. Hulusi Behçet ile birlikte çalışmış ve 1949 yılında ordinaryüslüğe yükselmiş ve bu tarihten itibaren hocasının görevini devralarak kliniğe başkanlık etmeye başlamıştır.

Cevat Kerim İncedayı Hulusi Bahçet ile beraber kimya laboratuarının kliniğe bağlı olmasına daima büyük bir önem vermişler ve bu maksatla Almanya’da Freiburg Deri Kliniği’nde Prof Rost ile beraber çalışan dermatolog ve biyokimya uzmanı Doç.Dr. Berta Ottenstein tarafından Deri Kliniği’nde bir kimya laboratuarının kurulmasını sağlamışlardır.

Cevat Kerim İncedayı hocamız klinikte dermatolojiyi yalnız morfolojik olarak değil, ileriye dönük etiyolojik ve biyolojik ile birleştirmiştir. Teşhis ve tedaviye yardımcı olabilecek özellikte iyi kurulmuş ve iyi çalışan bu laboratuarla beraber bakteriyoloji ve seroloji faaliyetinin devamını takip etmiştir.

Bundan başka dermatolojinin nadir rastlanan hastalıkları ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış klasik ve orijinal çalışmaları vardır. Bu arada psoriasis patogenezi ve tedavisinde lipoid diyet ve potasyum diyetinin rolü hakkındaki bulguları, literatürde psoriasis tedavi planında yer almıştır. Ayrıca “şark çıbanı” hakkında yerli ve yabancı literatüre ve Diyarbakır’da özel incelemelerine ilişkin bir monografi yayınlamıştır.

Beraber çalışarak lepranın salgın durumu ve kliniği, deri retikülozları, çok nadir rastlanan deri sendromları ve “Werner sendromu” üzerine yaptığı yayınları özellik arz etmektedir.

Türk Tıp ve Dermatoloji Cemiyetleri ile Alman, Fransız Dermatoloji ve Sifiligrafi Cemiyetlerine üye idi.

Prof. Dr. İncedayı görev başında her olguyu dikkatle araştırırdı. Derslerinde konunun teşhis ve tedavisi yanında, o hastalığın sosyal tıp ile ilgisini, korunma esasları ve tedbirlerini belirtmeye ettirmeğe özel bir önem verirdi.

 

Prof. Dr. Faruk NEMLİOĞLU

faruk-nemliogluDeri Hastalıkları ve Frengi Kürsümüzün sekiz yıldır başkanlığını yaparken isteğiyle emekliye ayrılan Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu 1921 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve Orta eğitimini Ordu’da, lise eğitimini Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1939-1945 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. Askerlik görevini Sarıkamış’ta yaptı.

Ocak 1948’de Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsünde Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet’in asistanı olarak göreve başladı. Kasım 1954’de Üniversite Doçenti unvanını aldı. Temmuz 1955’de ise eylemli doçentliğe atandı.

Nisan 1963’de Üniversite Profesörü unvanı kazanan Dr. Nemlioğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü’nün kuruluşunda rahmetli hocamız Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı’nın yanında yer alarak, kliniğin yerleşmesinde ve bugünkü duruma gelmesinde ve gelecekte yerleşeceği yeni yapılan kliniğin tesisinde de, yardım ve katkıları oldu.

Bir çalışmanın titiz ve dikkatli olmasına çok önem verir, teşhislerde aceleci ve önyargılı olmayı sevmez, bilimsel tartışmalarda, herkesin ilmi düşüncesini açıkça söylemesine ve savunmasına özen gösterir ve çevresindekilerin de bu özeni göstermelerini isterdi.

Cerrahpaşa’nın kuruluşundan bu yana 10 uzman, bir doçent ve iki de profesör yetiştirmenin mutluluğuna mazhar olmuştur.

Prof. Nemlioğlu Türkiye Tıp Akademisi’ne üye idi ve uzun yıllar Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği’ne başkanlık etmiştir.

Yüzün üzerinde yayını vardır. Lapranın salgın durumu ve kliniği, deri retikülozları, nadir rastlanan “Lassuer-Graham-Little” sendromu gibi değerli bilimsel yayınları, yabancı literatürde çıkmış “Werner sendromu”, psoriasis tedavisine dair araştırma ve yayınları mevcuttur. Ayrıca yerli literatürümüzde, değerli araştırmalarına ve önemli olgulara ait yayınları yanında, başta sifiliz ve lepra olmak üzere, dermatozların toplumdaki sosyal yönünü de araştıran yazıları mevcuttur. Çevirme niteliğindeki ” Lepra’nın Tedavisi” ile 1962’de yazdığı “Dermatolojide Teşhis” ve 1979’da yazdığı “Deri Hastalıkları Kitabı” değerli eserleri arasındadır.

Prof. Dr. Nemlioğlu, 1966 yılında Paris, Amsterdam, Brüksel ve Münih Üniversitesi Dermatoloji kliniklerinde mesleki incelemelerde bulunmuştur.

Üniversitedeki 31 yıllık görev hayatında, dermatolojiye olan sevgisini, her fırsatta çevresindekilere hissettirmeye ve bu sevgiyi onlara aşılamaya gayret gösteren hocamız, kendisindeki bu çalışma gücünü, çevresindeki arkadaşlarının şahsına karşı göstermiş oldukları derin sevgi ve saygıdan almıştır.

Hocamıza bütün yetiştirdikleri adına uzun yıllar sağlıklı bir ömür yaşamasını dileriz.

dermatoloji-toplu-foto-faruk-nemlioglu

 

Prof. Dr. Hafit SAVAŞKAN

hafit-savaskanProf. Dr. Hafit Savaşkan, 12 Aralık 1930 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babasının adı Mahmut Salih, annesinin adı ise Zeliha’dır.

İlk öğrenimini Beyazıt 5. İlkokulu’nda, orta öğrenimini Saint Michel Fransız Okulu’nda ve Lise öğrenimini Taksim Atatürk Lisesi’nde tamamlayarak 1950 yılında mezun oldu.

Tıp öğrenimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak 1959 yılında mezun oldu. Askerlik görevini 1960 yılında Tabib Yd. Sb. olarak İstanbul Harp Akademilerinde yaptı ve 1961’de terhis olarak aynı yılın Ekim ayında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Deri Hastalıkları Kürsüsü’ne asistan olarak tayin edildi.

İhtisasını 28 Aralık 1964’de “Dermatomiyozitislere Genel Bir Bakış” adlı tezi ile vererek, aynı klinikte ” uzman asistan” olarak görevine devam etti.

5 Aralık 1966’da görgü ve bilgisini artırmak üzere gittiği Batı Almanya’nın Oldenburg şehrinde Peter Friedrich Ludwigs adlı devlet hastanesinde Dr. Gollnick’in yanında 1.5 yıl süre ile çalıştı. Daha sonra tekrar kürsüdeki görevine dönerek, 1969 yılı Mart ayında “Psoriasislilerde Elektroforetik Araştırmalar” adlı tez ile Doçentlik için müracaatta bulunarak girdiği doçentlik sınavında başarılı oldu ve 24 Kasım 1969’da “Üniversite Doçenti” unvanı kazandı.

10 Mart 1970 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları Kürsüsü’nde açık bulunan “eylemli doçent” kadrosuna müracaat ederek bu kadroya atandı.

1975 yılında hazırladığı “Dermatolojide Deri pH ‘sının Önemi ve Pyodermitlerdeki Özellikler” adlı profesörlük tezi ile 22 Mart 1976 tarihinde aynı kürsüdeki açık bulunan “eylemli profesör” kadrosuna atandı. 1979-1982 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü başkanlığı yaptı.

Birçok milli Türk tıp kongrelerine, ulusal dermatoloji kongrelerine, dermatoloji simpozyum ve seminerlerine ve enternasyonal dermatoloji kongrelerine katılmış, çok ilginç konularda konferanslar vermiş ve araştırmalar sunmuştur.

Türk Dermatoloji Derneği, İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Uluslararası Dermatoloji Derneği, Türk Psikosomatik Hastalıklar Derneği’nin de üyesidir.

Ocak 1997’de emekli olan sayın Savaşkan bugüne kadar yüzlerce hekim, 17 uzman doktor, 3 doçent ve profesör yetiştirmenin mutluluğuna erişmiş olup, daha birçoklarının yetişmesinde öncü ve yardımcı olacağına eminiz.

Elliyi aşkın yayını olan Profesör Hafit Savaşkan, biri kız, biri erkek iki çocuk babası olup, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

İlmi ve sosyal çalışmalarında prensip sahibi, çok muntazam ve dikkatli olan hocamız, beraberinde çalıştığı arkadaşlarının çalışmalarında dürüst, titiz ve dikkatli olmalarına çok önem verir, bilimsel tartışmalarda herkesin ilmi düşüncesini açıkça söylemesine ve savunmasına özen gösterir ve çevresinden de bu özenin gösterilmesini isterdi.

İlmi çalışmalarda olduğu gibi sosyal yönden de bütün çalışma arkadaşlarının sorunlarına bir hoca, bir baba ve bir ağabey gibi eğilip onlara yardımcı olmayı kendisine vazife edinmiştir.

Hocamızın, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki hayatında başarılar diler, uzun yıllar sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini dileriz.

 

Prof. Dr. Agop KOTOĞYAN

agop-kotogyan1939 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini yine İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki öğrenimini 1963 yılında tamamlayarak mezun oldu. Kadro bulunmaması nedeniyle 1963-1964 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniğinde volonter olarak çalıştı. 1964 yılında ise, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsünün ilk asistanı olarak kadroya geçti. 1967 yılında “Dermatitis Herpetiformis” adlı uzmanlık teziyle deri ve zührevi hastalıklar uzmanı oldu. Aynı kürsüde başasistan olarak görevine devam ettiği sırada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından, bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere Homburg (Saar)’daki Üniversite Dermatoloji Kliniğine, Prof. Dr. F. Nödl’ün yanına 1969 yılında gönderildi. 1972 yılı başına kadar bu klinikte sürdürdüğü başarılı çalışmalarında, özellikle malign melanomların klinik ve histopatolojik incelemelerine ağırlık vermiştir. Kliniğe geri döndükten sonra doçentlik hazırlıklarını tamamladı ve 1973 yılında “Ichthyosis Vulgaris Vak’alarında Kromozom İncelemeleri” adlı doçentlik tezini vererek doçent oldu. Aynı yıl doçent kadrosuna atanarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü’ndeki görevine devam etti. “Akne Vulgaris Vak’alarında İmmünolojik Araştırmalar” konulu teziyle 1979 yılında profesör oldu ve profesör kadrosuna atandı.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’mizin başkanlığına 1979 yılında seçilen Dr. Kotoğyan, o tarihten itibaren yıllarca bu görevini de çok büyük bir başarı ile sürdürmüş ve Türk dermatolojisine üstün hizmetlerde bulunmuştur.

Dermatoloji alanındaki yenilikleri en yakından izlemeyi kendisine düstur edinen ve mümkün olduğunca fazla sayıdaki periyodiği izlemeye gayret gösteren hocamızın üyesi bulunduğu diğer dernekleri de şöylece sıralayabiliriz: Türk Dermatoloji Derneği, İmmünoloji Derneği, Kanser Derneği, Uluslararası Tropikal Dermatoloji Derneği, Uluslararası Pediyatrik Dermatoloji Derneği, Dünya Tıp Birliği, Alman Dermatoloji Derneği, Amerikan Kriyoşirürji Derneği.. Bu derneklerin kongrelerine de oldukça düzenli bir şekilde katılmaktadır.

Öğretim üyesi olduğundan bu yana çok sayıda öretim üyesi ve uzman arkadaşımızın yetişmesinde büyük katkıları olmuş, yapıcı tenkitleriyle bizlere sürekli yol gösterdiği gibi, kişiliği ile örnek de olmuştur. Sık kullandığı bir sözünü burada belirtmeden geçemeyeceğim: “Her insanın iyi ve kötü yanları vardır. Siz her zaman iyi olan tarafları örnek almalısınız”…

Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunan Prof. Dr. Agop Kotoğyan’ın yayınlarının daha çok malign melanom, immünoloji, kriyoterapi gibi konularda yoğun olduğunu görüyoruz.

Almanca ve İngilizce bilen hocamız evli ve iki çocuk sahibidir. 21 Ekim 2004 tarihinde Dermatoloji Anabilim Dalı başkanı iken emekli olan hocamıza yaşam boyu sağlık ve esenlikler dileriz.

Seminerler
Tarih Konu Yönetici Konuşmacı Saat
09 Ekim 2013 Foto(kemo)terapi Uygulama Protokolleri Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN Dr. Ayşegül SEVİM 11.00
23 Ekim 2013 Melasmada Etyoloji ve Tedavi Prof. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİR Dr. Süleyman BAĞLAM 11.00
30 Ekim 2013 Olgularla Kozmetik Uygulamalar-1 Prof. Dr. M. Cem MAT Dr. Tuba ZARA 11.00
06 Kasım 2013 Foliküler Mikozis Fungoides Prof. Dr. Server SERDAROĞLU Doç. Dr. Burhan ENGİN 11.00
20 Kasım 2013 Alopesilerde Histopatolojinin Yeri Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 11.00
27 Kasım 2013 Olgularla Kozmetik Uygulamalar-2 Doç. Dr. Burhan ENGİN Dr. Abdullah SONGÜR 11.00
04 Aralık 2013 Pemfigusta Adjuvan Tedaviler: İVİG, Rituksimab Prof. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİR Prof. Dr. M. Cem MAT 11.00
11 Aralık 2013 Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof. Dr. M. Cem MAT Prof Dr. Fehmi TABAK 11.00
18 Aralık 2013 Dermatolojide Yara Örtüleri Prof. Dr. Server SERDAROĞLU Dr. Orkhan BAIRAMOV 11.00
25 Aralık 2013 Olgularla Kozmetik Uygulamalar-3 Doç. Dr. Burhan ENGİN Dr. Ali Reza FENJANCHI 11.00
08 Ocak 2014 Sistemik Retinoidler Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN Prof. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİR 11.00
15 Ocak 2014 Yüzey Mikroskopisi Kullanım Alanları Prof. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİR Prof. Dr. Oya OĞUZ 11.00
22 Ocak 2014 Eksizyonel Biyopside Dikkat Edilecek Noktalar Prof. Dr. M. Cem MAT Doç. Dr. Hakan ARSLAN 11.00
29 Ocak 2014 Olgularla Kozmetik Uygulamalar-4 Prof. Dr. Server SERDAROĞLU Dr. Orkhan BAIRAMOV 11.00
05 Mart 2014 Ürtiker Tedavisi Doç. Dr. Burhan ENGİN Dr. Emine ERKAN 11.00
12 Mart 2014 Olgularla Kozmetik Uygulamalar-5 Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN Dr. Ayşegül SEVİM 11.00
19 Mart 2014 Piyoderma Gangrenozum Prof. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİR Dr. Ali Reza FENJANCHI 11.00
02 Nisan 2014 Kıl Folikülü Tümörleri Prof. Dr. M. Cem MAT Dr. Tuba ZARA 11.00
09 Nisan 2014 Figüre Eritemler Prof. Dr. Server SERDAROĞLU Dr. Abdullah SONGÜR 11.00
16 Nisan 2014 Olgularla Kozmetik Uygulamalar-6 Doç. Dr. Burhan ENGİN Dr. Süleyman BAĞLAM 11.00
30 Nisan 2014 Kemoterapi Ajanlarının Deride Görülen Yan Etkileri Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN Dr. Zekayi KUTLUBAY 11.00
21 Mayıs 2014 Verruka Vulgaris Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. M. Cem MAT Dr. Uğur ÇELİK 11.00
28 Mayıs 2014 Onikomikozlar Prof. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİR Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN 11.00

Not: Seminerler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Seminer Salonunda yapılacaktır.

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Tümü Anabilim Dalımız faaliyeti olmak üzere “Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumları” 1991 yılından beri gerçekleştirilmektedir. Simpozyumların düzenlenmesinde önceleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin; daha sonra da Dermatoloji Akademisi Derneği’nin katkıları da bulunmaktadır. Bu simpozyumlar, arada iki tanesinin çeşitli nedenlerle yapılamaması sonucu bugüne kadar 8 kez başarıyla gerçekleştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı olarak bu simpozyumları başarmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 2005 yılında hepimizin hocası Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu’nu kaybetmiş bulunuyoruz. O tarihten itibaren hocamızın anısına simpozyumun adının “Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu” olmasına karar verilmiştir. Bu simpozyumun en önemli özelliklerinden birisi de, tamamının tam metin olarak basılı kitaplarının bulunmasıdır. Aşağıdaki linklerden bu kitaplara ulaşılması mümkündür.

 

Dermatolojide Gelişmeler Kitapları

dermatolojide-gelismeler-01

dermatolojide-gelismeler-02

dermatolojide-gelismeler-03

dermatolojide-gelismeler-04

dermatolojide-gelismeler-05

dermatolojide-gelismeler-06

dermatolojide-gelismeler-07

dermatolojide-gelismeler-08

 

İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Orta Kısım

Telefon: +90 (212) 414 31 20

E-posta: ctfderma@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved