Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı

TANITIM

Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri; Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları,  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,  Göğüs Hastalıkları,  Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik Anabilim Dalları ile bunların içinde yer alan bilim dallarını içerir.

Dahili Tıp Bilimleri, bölüm olarak, yukarıda belirtilmiş Anabilim Dallarında çalışan toplam 250’ye yakın öğretim üye ve yardımcısı ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Türkçe ve İngilizce programları) öğrencileri ve uzmanlık öğrencilerine yönelik, tıp metodolojisine uygun bir şekilde en iyi eğitim ve öğretimi vermeye çalışırken, bir yandan da hasta bakımı ve teşhis-tedavi hizmetlerini kusursuz yürütmenin çabası içindedir.

Bu sağlık hizmeti görevini, bölüme bağlı anabilim dalları, yaklaşık öğretim üyesi sayısı kadar sayıda uzmanlık öğrencisi (Asistan Dr.) kadrosu ile birlikte yerine getirirken, toplam 700’ün üzerinde bir yataklı servis hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, haftada toplam 3.000’e yakın hastaya da ayaktan poliklinik hizmeti veren Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, alanında, ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda da fakültemizi başarı ile temsil etmektedir.

Dahili Tıp Bilimleri içindeki birçok Anabilim/Bilim Dalı, sahip olduğu en son teknolojiye sahip aletlerle ayrıcalıklı bir hizmet verebilmenin gururunu taşımaktadır.

TARİHÇE

YÖNETİM

Bölüm BaşkanıProf. Dr. Teoman SOYSALProf. Dr. Teoman SOYSAL

Bölüm Başkan YardımcısıProf. Dr. Neşe SALTOĞLUProf. Dr. Neşe SALTOĞLU

Bölüm Başkan YardımcısıProf. Dr. Işıl BAVUNOĞLUProf. Dr. Işıl BAVUNOĞLU

ANABİLİM DALLARI, BİLİM DALLARI VE BAŞKANLARI
Acil Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ
Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr.Gökhan ORAL
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Prof.Dr. Nurver TURFANER SİPAHİOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Tayyar ARVAS
└ Adolesan Bilim Dalı Prof.Dr.Oya ERCAN
└ Çocuk Acil Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Tayyar ARVAS
└ Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Prof.Dr.Oya ERCAN
└ Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Prof. Dr. H.Tufan KUTLU
└ Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Prof. Dr. Beyhan TÜYSÜZ
└ Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Prof.Dr.Haluk Cezmi ÇOKUĞRAŞ
└ Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Tülin Ttiraje CELKAN
└ Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Prof.Dr.Ayşe Güler EROĞLU
└ Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Doç.Dr.Ayşe Çiğdem AKTUĞLU ZEYBEK
└ Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Prof. Dr. Lale SEVER
└ Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Prof. Dr. Sema SALTIK
└ Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Prof. Dr. Özgür KASAPÇOPUR
└ Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Fatih AYGÜN
└ Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
└ Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
└ Neonatoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Yıldız PERK
└ Sosyal Pediatri Bilim Dalı Prof. Dr. Emel TAŞDELEN GÜR
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr.Burak DOĞANGÜN
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Prof.Dr.Server SERDAROĞLU
└ Veneroloji Bilim Dalı Prof.Dr.Server SERDAROĞLU
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr.Ömer Fehmi TABAK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof.Dr.Kenan AKGÜN
└ Algoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Kenan AKGÜN
└ Romatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Bilun GEMİCİOĞLU
└ İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Prof. Dr. S.Serdar ERTURAN
└ İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Prof. Dr. Zeynep Ferhan ÖZŞEKER
└ Yoğun Bakım Bilim Dalı Prof. Dr. Benan MÜSELLİM
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ
└ Çevre Sağlığı Bilim Dalı Doç. Dr. Günay CAN
└ İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Sarper ERDOĞAN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr.Fuat Hulusi DEMİRELLİ
└ Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Prof.Dr.Özer AÇBAY
└ Gastroenteroloji Bilim Dalı Prof.Dr.Mehmet Murat TUNCER
└ Genel Dahiliye Bilim Dalı Prof.Dr. Adnan Levent YALDIRAN
└ Geriatri Bilim Dalı Prof.Dr.Deniz SUNA ERDİNÇLER
└ Hematoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Zafer BAŞLAR
└ Nefroloji Bilim Dalı Prof.Dr.Nurhan SEYAHİ
└ Romatoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Vedat HAMURYUDAN
└ Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Fuat Hulusi DEMİRELLİ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Zeki ÖNGEN
Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr.Sabahattin SAİP
└ Algoloji Bilim Dalı Prof. Dr.Sabahattin SAİP
└ Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı Prof. Dr. Birsen İNCE
└ Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Barış KORKMAZ
└ Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Meral ERDEMİR KIZILTAN
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr.Kerim SÖNMEZOĞLU
└ Radyofarması Bilim Dalı Prof.Dr.İlhami USLU
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. İsmet ŞAHİNLER
Radyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr.Osman KIZILKILIÇ
└ Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı Prof. Dr. Sebuh KURUĞOĞLU
└ Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Prof. Dr.Füruzan NUMAN
└ Nöroradyoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Osman KIZILKILIÇ
Ruh Sağlğı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin DURAN
└ Adli Psikiyatri Bilim Dalı Prof. Dr. Alaattin DURAN
└ Geropsikiyatri Bilim Dalı Prof.Dr.Alaattin DURAN (Vekil Başkan)
└ Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Gökhan AKKAN
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet SEVEN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Dahiliye Kısmı, 4. Kat

Telefon: +90 (212) 414 34 56 – 414 32 50

E-posta: ctfdtbb@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved