Üroloji Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof. Dr. Zübeyr TALAT
Prof. Dr. Kadir Emre AKKUŞ
Prof. Dr. Hamdi ÖZKARA
Prof. Dr. Bülent ÖNAL
Doç.Dr. Emin ÖZBEK
Öğr.Gör.Dr. Sinharib ÇİTGEZ
Uzman Tabip Nejat TANSU
Uzman Tabip Çetin DEMİRDAĞ
Yan Dal Uz.Öğr.Dr. Ali SEZER
Uz. Öğr. Dr. Oktay ÖZMAN
Uz. Öğr. Dr. Berin SELÇUK
Uz. Öğr. Dr. Muhammed Fatih ŞİMŞEKOĞLU
Uz. Öğr. Dr. Emre BÜLBÜL
Uz. Öğr. Dr. Fahri Yavuz İLKİ
Uz. Öğr. Dr. Uğur AFERİN
Uz. Öğr. Dr. Ahmet GÜRBÜZ
Uz. Öğr. Dr. Birgi ERCİLİ
Uz.Öğr.Dr. Abulfaz ABBASLI
Uz.Öğr.Dr. Mustafa ÖZKAYA
Uz.Öğr.Dr. Engin DEREKÖYLÜ
Uz.Öğr.Dr. Ömer YILDIRIM
Uz.Öğr.Dr. Sami Berk ÖZDEN

İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Orta Kısım

Telefon: +90 (212) 414 35 22

E-posta: ctfuroloji@istanbul.edu.tr

Kurslar

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved