Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof.Dr. Büge ÖZ
Prof.Dr. Nükhet TÜZÜNER
Prof. Dr. Canser ÇAKALIR
Prof. Dr. Nesrin UYGUN
Prof. Dr. Şennur İLVAN
Prof. Dr. İclal GÜRSES
Prof.Dr. Suat Hilal AKI
Doç. Dr. Nil ÇOMUNOĞLU ÜSTÜNDAĞ
Doç. Dr. Övgü AYDIN
Doç.Dr. Tülin ÖZTÜRK
Doktor Öğretim Üyesi Şebnem BATUR
Öğr.Gör.Dr. Ahu Senem DEMİRÖZ
Uzman Tabip Nuray KEPİL
Uzman Tabip Hale DEMİR
Yan Dal Uz.Öğr.Dr. Şenay ERDOĞAN DURMUŞ
Yan Dal Uz.Öğr.Dr. Deniz TOLGA
Uz. Öğr. Dr. Özden YÜLEK
Uz. Öğr. Dr. Gamze GÖKTÜRK ÖZCAN
Uz. Öğr. Dr. Reha AKPINAR
Uz. Öğr. Dr. Penbe Gül ERGÜN
Uz. Öğr. Dr. Cansu TÜRKER
Uz. Öğr. Dr. Kerem ÖZCAN
Uz. Öğr. Dr. Cansu YOL
Uz.Öğr.Dr. Selçuk CİN
Uz.Öğr.Dr. Özce KUTLU
Uz.Öğr.Dr. Zehra DURAK
Uz.Öğr.Dr. Zeynep Ecem KAİN
İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Binası 2. Kat

Telefon: +90 (212) 414 34 87

E-posta: ctfpatoloji@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved