Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof.Dr. Galip Zihni SANUS
Prof. Dr. Ziya Cüneyt AKAR
Prof. Dr. Murat HANCI
Prof. Dr. Pamir ERDİNÇLERI
Prof. Dr. Mehmet Yaşar KAYNAR
Prof. Dr. Mustafa UZAN
Prof. Dr. Saffet TÜZGEN
Prof. Dr. Necmettin TANRIÖVER
Prof.Dr. Ali Metin KAFADAR
Prof.Dr. Taner TANRIVERDİ
Doç. Dr. Mustafa Onur ULU
Doç. Dr. Rahşan KEMERDERE
Doktor Öğretim Üyesi Barış KÜÇÜKYÜRÜK
Öğr.Gör.Dr. Emine TAŞKIRAN
Uzman Tabip Şöhret Ali OĞUZOĞLU
Uzman Tabip Cihan İŞLER
Uz. Öğr. Dr. Merdin Lyutviev AHMEDOV
Uz. Öğr. Dr. Mehmet Yiğit AKGÜN
Uz. Öğr. Dr. Ahmet KAYHAN
Uz.Öğr.Dr. Ahmet Faruk ÖZDEMİR
Uz.Öğr.Dr. Orkhan ALİZADE
Uz.Öğr.Dr. Süreyya TOKLU
Uz.Öğr.Dr. Taha Şükrü KORKMAZ
Uz.Öğr.Dr. Burak TAHMAZOĞLU
Uz.Öğr.Dr. Tufan Agah KARTUM
Uz.Öğr.Dr. Semih Can ÇETİNTAŞ
Uz.Öğr.Dr. Tuğçe AYMAN

İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Binası

Telefon: +90 (212) 414 34 27

E-posta: ctfnorosir@istanbul.edu.tr

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved