Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof. Dr. Yılmaz ÖZYAZGAN
Prof. Dr. Nevbahar TAMÇELİK
Prof. Dr. Veliddin OĞUZ
Prof. Dr. Gülipek TİGREL
Prof. Dr. Solmaz BALCI AKAR
Prof. Dr. Emel BAŞAR
Prof. Dr. Osman Şevki ARSLAN
Prof.Dr. Özcan OCAKOĞLU
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDAMAR
Prof. Dr. Seniha Rengin YILDIRIM GRIFFIN
Prof. Dr. Sema ÇÖKEM ARVAS
Prof. Dr. Hüseyin YETİK
Doç. Dr. Ahmet Murat SARICI
Doç.Dr. Ceyhun ARICI
Doç.Dr. Didar UÇAR
Uz. Dr. Cezmi DOĞAN
Uz. Öğr. Dr. Fatih BALTU
Uz. Öğr. Dr. Samira HAGVERDİYEVA
Uz. Öğr. Dr. Atilla ŞAHİN
Uz. Öğr. Dr. Faiq JABRAYİLOV
Uz. Öğr. Dr. Ozan BURGAZDERE
Uz. Öğr. Dr. Aslıhan YILMAZ
Uz. Öğr. Dr. Burak MERGEN
Uz. Öğr. Dr. Ümit Yaşar GÜLESER
Uz. Öğr. Dr. Busenur KARABULUT
Uz.Öğr.Dr. Seda SERT
Uz.Öğr.Dr. Gülşah TEZCAN
Uz.Öğr.Dr. Oğuzhan KILIÇARSLAN
Uz.Öğr.Dr. Yıldız BİRİŞİK

İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Orta Kısım

Telefon: +90 (212) 414 33 99

E-posta: ctfgozhst@istanbul.edu.tr

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved