Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof.Dr. Akif TURNA
Prof. Dr. Mehmet Kamil KAYNAK
Öğr.Gör.Dr. Ezel ERŞEN
Öğr.Gör.Dr. Burcu KILIÇ
Uzman Tabip Hasan Volkan KARA
Uz. Öğr. Dr. Mehlika İŞCAN
Uz.Öğr.Dr. İsmail SARBAY
Uz.Öğr.Dr. Merve EKİNCİ
Uz.Öğr.Dr. Ömer Faruk SAĞLAM
İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 35 90

E-posta: ctfgoguscer@istanbul.edu.tr

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved