Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Tanıtım
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Unvan İsim
Prof.Dr. Akif TURNA
Prof. Dr. Mehmet Kamil KAYNAK
Uz. Dr. Ezel ERŞEN
Uz. Dr. Hasan Volkan KARA
Uz. Dr. Burcu KILIÇ
Uz. Öğr. Dr. Mehlika İŞCAN
Uz.Öğr.Dr. Nurlan ALİZADE
Uz.Öğr.Dr. İsmail SARBAY
İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 35 90

E-posta: ctfgoguscer@istanbul.edu.tr

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2017 All Rights Reserved