Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Tanıtım

ctf-genel-cerrahi-100-yil-logo

Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY

Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD Başkanı

Nice 100.+ Yıllara

Darülfünun Tıp Fakültesi 1.Seririyat-ı Hariciye’den
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na

Tıp dünyamızda 1827’de başlayan modernleşme çabalarının yanı sıra, 1908’de II. Meşrutiyetin ilanı ve 1909’da 31 Mart Olayı gibi Osmanlı Devleti bünyesinde büyük siyasi ve toplumsal gelişmeler sonucu tıp kurumlarımızda da değişmeler olmuştur. 1908-1909 yılları içinde kısa sürede birleşme, ortadan kalkma veya değişme şeklindeki bu gelişmeler sonucu 28 Eylül 1909’da Haydarpaşa’da Darülfünun Tıp Fakültesi kurulmuş, Dekanlığına Operatör Cemil (Topuzlu) Paşa seçilmiştir. Aynı zamanda Fakülte bünyesinde tesis edilen 1. Seririyat-ı Hariciye (Cerrahi Kliniği)’nin de ilk başkanı olmuştur. Böylece Anabilim Dalımızın, Cemil Topuzlu ile Haydarpaşa’da başlayan Darülfünun Tıp Fakültesi 1. Seririyat-ı Hariciye ‘den, 1933’den itibaren Cerrahpaşa Hastanesine yerleşmiş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na uzanan yüzyılı aşan serüveni ortaya çıkmıştır.

1909 yılından itibaren kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda iz bırakmış başkanlarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarını, tüm çalışanlarını saygı ve şükranla anıyoruz.

 

Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır.

Ülkemizde cerrahi eğitimi ve bilimine hizmet eden Anabilim Dalımız, Kuruluşunun 100.+ yılında Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları ismiyle bilimsel, kültürel ve sosyal toplantılara başlayarak ülkemizdeki sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişime katkı sağlamayı amaçlamıştır. 2009 sonbaharında başlayan bu toplantılar günümüze kadar 10 kez yapılmıştır. İlk Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları‘nı ulusal çapta geniş katılımlı olarak 3-4 Ekim 2009’da kolon ve rektum kanserlerinin cerrahi tedavisinde laparoskopik cerrahi girişimlerin ameliyathaneden naklen yayınıyla gerçekleştirdik.

26 Ekim 2009’da 100.+ Yıl Cerrahpaşa Cerrahi Açılış Dersini ve Cerrahpaşa Cerrahi Sanat Etkinliklerini sevinçle yaşadık. 3 Kasım 2009’da İş Sanat’da 100.+ Yıl Cerrahpaşa Cerrahi Gecesinde Cerrahpaşa Cerrahili tüm hocalarımız ve ihtisas yapmış mezunlarımızla buluştuk, kendilerine Teşekkür ve Hatıra Belgeleri takdim ettik. Ünlü sanatçımız Tuluyhan Uğurlu “Dünya Başkenti İstanbul” müzik dinletisini icra ederek bizlere kıvanç dolu bir gece yaşattı.

Bundan sonra da günümüze kadar toplam on kez, çoğu uluslararası katılımlı, ulusal geniş iştirakin olduğu, ameliyathaneden naklen yayınlarla önemli bir eğitim faaliyetleri şeklinde icra edilmiştir.

Bunların dışında 100.+ Kuruluş yılımıza ithaf edilen, 15-17 Nisan 2010’da uluslararası nitelikte IV. İstanbul Meme Kanseri Konferansı, düzenleyicilerinden olduğum 9 Haziran 2009’da yaptığımız 21.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi ile 8 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 22.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi Anabilim Dalımızın kuruluşunun 100.+ yılına ithaf edilmişlerdir. Anabilim Dalımız, 100 yılı aşan geçmişinde başlangıçtan itibaren Türk-Alman tıbbi ve cerrahi ilişkilerin sürdürülmesinde Ülkemizde öncülük görevi üstlenmiştir. Bu ilişkinin devamlı nitelikte olmasında, gerek başkanlarının Alman olması veya Almanya’da cerrahi eğitimi almaları, gerek hocalarımızın Alman Cerrahi Derneği üyeliği nedeniyle ilişki kurmaları rol oynamıştır. Anabilim Dalımız, yurt dışından, özellikle Almanya’dan cerrahi stajyeri ve intern olarak gelen öğrenciler tarafından ülkemizde en çok tercih edilen kliniktir.

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projemizle, ülkemizde teknolojik üstünlüğü olan ilk “Gerçeğe yakın sanal laparoskopik cerrahi simülatörü”nü 2011 yılında edindik. Bu vesileyle 7 Haziran 2011’de gerçekleştirdiğimiz Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’nın konusu “Cerrahi Eğitiminde Simülatörler: Gerçeğe Yakın Sanal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Simülatör Uygulamaları” olmuştur. Bu adımla, uzun süredir kısmen Türk Cerrahi Derneği ile yürüttüğümüz beceriye dayanan bir dizi uzmanlık öğrencisi beceri eğitimi faaliyetleriyle Anabilim Dalımızda cerrahi uzmanlık eğitiminde yeni bir dönem açılmıştır

Çok uzun yıllardan beri özlediğimiz, değişik nedenlere bağlı olarak gerçekleştiremediğimiz, bütün öğretim üyelerimizin eksiksiz katılımıyla bir ders kitabının yazılması ve basılması nihayet 2010 yılının son günlerinde mümkün olmuştur.Genel Cerrahi Ders Kitabı’nın iki cilt halinde yaklaşık 1200 sayfa olarak yayımlanmasıyla, editör olarak önemli ve tarihi bir görevi yerine getirmiş oldum. Kitap Anabilim Dalımıza kuruluşundan beri hizmet etmiş yaşayan ve aramızdan ayrılan tüm öğretim üyelerimize ithaf edilmiştir. Kitabın 2017 yılında tükenmesi nedeniyle yeni edisyonu hazırlanmış, 2018 yılında basımı için de çalışmalar sürdürülmektedir.

Uzmanlık eğitimiyle ilgili olarak yıllardan beri süren öğretim üyelerimizin gayretlerini değerlendirmek üzere, 2010 yılında Akademik Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı ve Dekanlık tarafından uygun görülen kararıyla müracaat yapılmış, 15 Mayıs 2012’de Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu – Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu Anabilim Dalımızı ziyaret etmiş, bu ziyaret sonucunda Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu, “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Genel Cerrahi Eğitimi konusunda çok üst düzey bir eğitim uygulandığını saptamış ve 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere ‘Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi’nin Anabilim Dalına verilmesine” karar verilmiştir. 17 Eylül 2012’de Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi Türk Cerrahi Derneği Yönetim ve Yeterlik Kurulu Başkanları tarafından Anabilim Dalı Akademik Kurul toplantısında Başkanlığımıza takdim edilmiştir. Yeniden Belgelendirme için hazırlıklara başlanmıştır.

Uzun, başarılı ve köklü bir geçmişi olan Anabilim Dalımız, öğretim üyeleri ile yardımcıları ve tüm çalışanlarıyla ülkemizdeki tıp eğitiminde, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda üzerine düşen görevleri, çağdaş ve en son uygulamaları, “Daha İyiye, Daha İleriye” sözleriyle ifade ettiğimiz ilkelerimiz doğrultusunda üstün gayretle yerine getirmekten şeref duymaktadır.

 

Tarihçe

Saygıyla Anıyoruz

Kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımıza hizmet etmiş, başkan, öğretim üye ve yardımcıları ile tüm mensuplarımızı minnetle ve saygıyla anıyoruz.

Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır.

1909 Yılından İtibaren Anabilim Dalımızda Çalışmış, Kaybettiğimiz Öğretim Üyelerimiz 

 • Müderris (Ord.Prof.) Dr.Kerim Sebati Gürgün (1942)
 • Ord.Prof.Dr.A.Burhaneddin Toker (1951)
 • Müderris (Ord.Prof.) Dr.Saadettin Vedat Koçer (1953)
 • Ord.Prof.h.c.Dr.Cemil Topuzlu (1958)
 • Doç.Dr.Selçuk Kanatlı (1969)
 • Ord.Prof.Dr.Kâzım İsmail Gürkan (1972)
 • Ord.Prof.Dr.A.Fahri Arel (1974)
 • Doç.Dr.Hazım Bumin (1976)
 • Ord.Prof.Dr.A.Kemal Atay (1978)
 • Prof.Dr.Bedii Gorbon (1980)
 • Prof.Dr.Mecdi Ramazanoğlu (1981)
 • Ord.Prof.Dr.Rudolf Nissen (1981)
 • Prof.Dr.M.Kaya Gürsel (1984)
 • Prof.Dr.Orhan Ersek (1988)
 • Prof.Dr.Selçuk Aybar (1990)
 • Prof.Dr.Feyyaz Berkay (1991)
 • Prof.Dr.Baha Sezer (1992)
 • Prof.Dr.Adnan Salepçioğlu (1995)
 • Prof.Dr.Ali Pusane (1995)
 • Prof.Dr.Kemal Aydınlıoğlu (1996)
 • Prof.Dr.Nihat Dorken (1997)
 • Prof.Dr.Yılmaz Karaözbek (1998)
 • Prof.Dr.Akdoğan Erözbek (2001)
 • Prof.Dr.Derviş Manizade (2003)
 • Prof.Dr.Alaaddin Vardar (2004)
 • Prof.Dr.İsmail Aydemir (2006)
 • Prof.Dr.Aytekin Erdağ (2008)
 • Prof.Dr.Tarık Minkari (2010)
 • Prof.Dr.Ayhan Bilgin (2012)
 • Prof.Dr.Mehmet Sakaoğlu (2012)
 • Prof.Dr.Ali Haydar Taşpınar (2013)
 • Prof.Dr.M.Kemal Bayraktar (2014)
 • Prof.Dr.Kadri Kahraman (2014)
 • Prof.Dr.İ.Aras Geçioğlu (2016)
 • Prof.Dr.Ali Ekrem Koç (2017)

1909 Yılından Günümüze Anabilim Dalımızın Geçirdiği Dönemler ve Başkanları

Darülfünun Tıp Fakültesi 1. Seririyat-ı Hariciye’den İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na

(Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy tarafından düzenlenmiştir)

1909-1933 Darülfünun Tıp Fakültesi 1. Seririyat-ı Hariciye
Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu (1909-1912)
Müderris Dr. Kerim Sebati Gürgün (1912-1933)
1933-1951 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Şirürji Kliniği
Ord. Prof. Dr. Rudolf Nissen (1933-1940)
Ord. Prof. Dr. Burhaneddin Toker (1941-1951) 
1951-1963 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Cerrahi Kliniği
Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan (1951-1960)
Prof. Dr. Bedii Gorbon (1960-1963)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Cerrahi Kliniği
1951’de Cerrahpaşa’da I.Cerrahi Kliniğinden ayrılarak kurulanIII.Cerrahi Kliniği 1963’de tekrar Cerrahi Kliniğine katılmıştır.
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1951-1960)
Prof. Dr. Derviş Manizade (1960-1962)
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1962-1963)
1963-1967 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Cerrahi Kürsüsü
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1963-1967) 
1967-1982 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Kürsüsü 
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel (1967-1972) 
Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu (1972-1982) 
1982 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu (1982-1983) 
Prof. Dr. Selçuk Aybar (1983- 1990) 
Prof. Dr. Hürol İnsel(1990-1999) 
Prof. Dr. Ümit Balcısoy (1999- 2007) 
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy (2007 ’den beri)

Öğretim Üye ve Yardımcıları

Unvan İsim
Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY
Prof. Dr. Yusuf BÜKEY
Prof. Dr. Mustafa TAŞKIN
Prof. Dr. Ceyhun ORAL
Prof. Dr. M. Sabri ERGÜNEY
Prof. Dr. Osman Baran TORTUM
Prof. Dr. Yusuf ÇİÇEK
Prof. Dr. Asiye PEREK
Prof. Dr. Recep ÖGÜLTEKİN
Prof. Dr. Ali Vedat DURGUN
Prof.Dr. Metin ERTEM
Prof. Dr. Necip Serdar YÜCEYAR
Prof. Dr. Mehmet Faik ÖZÇELİK
Prof. Dr. Murat Süphan ERTÜRK
Prof. Dr. İhsan TAŞÇI
Prof. Dr. Varol ÇELİK
Prof. Dr. Salih PEKMEZCİ
Prof. Dr. Sabri Melih PAKSOY
Prof. Dr. Ertuğrul GAZİOĞLU
Prof. Dr. Bedii Berat APAYDIN
Prof. Dr. Murat ÖZCAN
Prof. Dr. Fadıl AYAN
Prof. Dr. Abdullah Kağan ZENGİN
Doç. Dr. Mehmet Sinan ÇARKMAN
Doç. Dr. Serkan TEKSÖZ
Doç. Dr. Pınar Çiğdem KOCAEL
Doç. Dr. Mehmet VELİDEDEOĞLU
Doç.Dr. Osman ŞİMŞEK
Öğr.Gör.Dr. Berrin PAPİLA KUNDAKTEPE
Öğr.Gör.Dr. Halit Eren TAŞKIN
Uzman Tabip Süleyman DEMİRYAS
Uzman Tabip Engin HATİPOĞLU
Uzman Tabip Server Sezgin ULUDAĞ
Uz. Öğr. Dr. Hüseyin BAKIR
Uz. Öğr. Dr. Yasin TOSUN
Uz. Öğr. Dr. Anıl ORHAN
Uz. Öğr. Dr. Ozan AKINCI
Uz. Öğr. Dr. Selen SOYLU
Uz. Öğr. Dr. Nurdan BEZİR
Uz. Öğr. Dr. Murat TOKSOY
Uz. Öğr. Dr. Elif TUNCAY
Uz. Öğr. Dr. Veysel UMMAN
Uz. Öğr. Dr. Gürcan ALBENİZ
Uz. Öğr. Dr. Güney ÖZKAYA
Uz. Öğr. Dr. Çağan AYKURT
Uz. Öğr. Dr. Müge YURDACAN
Uz. Öğr. Dr. Başar Can TURGUT
Uz. Öğr. Dr. Kubilay Özgür ÖZTÜTÜNCÜ
Uz. Öğr. Dr. Emre TUNÇ
Uz. Öğr. Dr. Sangar M.F.ABDULRAHMAN
Uz. Öğr. Dr. Manar Mahdi QANBAR
Uz. Öğr. Dr. İsmail KAMACI
Uz. Öğr. Dr. Vasif MAMMADOV
Uz. Öğr. Dr. Selim SARAÇOĞLU
Uz. Öğr. Dr. Yunus Emre BÖLÜKOĞLU
Uz. Öğr. Dr. Yağmur Özge Turaç KÖSEM
Uz. Öğr. Dr. Fadime KUTLUK
Uz.Öğr.Dr. Sibel YAMAN
Uz.Öğr.Dr. Ayşe İBİŞ
Uz.Öğr.Dr. Sefa BAYRAM
Uz.Öğr.Dr. Kemal Selçuk ŞENGÜN
Uz.Öğr.Dr. Burcu AYDINLI
Uz.Öğr.Dr. Ali KARABULUT
Uz.Öğr.Dr. Güneş ORAL
Uz.Öğr.Dr. Büşra ŞİRİN

Çalışanlar

Eğitim Programı

Cerrahi Öğrencileri İçin Anamnez Formu

Genel Cerrahi Ders Kitabı Tanıtım Broşürü

Duyuru Genel Cerrahi Staj Dönemi 2015-2016

 Duyuru  6.Yarıyıl Klinik Uygulama Programı 2015

Duyurular

CERRAHPASA CERRAHI TOPLANTILARI – OBEZITE VE METABOLIK HASTALIKLARIN TEDAVISINDE ETKIN CERRAHI YONTEMLER 26 SUBAT 2018

           Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları    Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Kı...

Müderris (Ord.Prof.) Dr.Kerim Sebati Gürgün. Ölümünün 75.Yılını Anma Toplantısı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-İstanbul, 4 Nisan 2017

Gülhane Askeri Tıp Tatbikat Mektebi ilk Türk cerrahi hocası (1899/1900-1902/1903), Kadırga...

Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler 27-28 Ocak 2017

Anabilim Dalımız kuruluşunun 100.+ Yıldönümü nedeniyle 2009 yılında düzenlemeye başladı...

Türkiye Tıp Akademisi -İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ortak Toplantısı 27 Nisan 2016

  Türkiye Tıp Akademisi -İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anab...

16.Türk-Alman Endoskopi Günü 5 Haziran 2015

16.Türk-Alman Endoskopi Günü - 5 Haziran 2015                         ...

27.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi 4 Haziran 2015

27. Türk-Alman Gastroenteroloji  ve Hepatoloji Kongresi - 4 Haziran 2015 1989’da Cerrahpaşa...

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler 15-16 Ocak 2015

  Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cer...

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Minimal İnvazif Kolorektal Kanser Cerrahisi 6-7 Aralık 2014

Anabilim Dalımız 2009 yılında kuruluşunun 100.+ Yıldönümünde düzenlemeye başladığı ve...

26. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 10 Haziran 2014

26. Türk-Alman Gastroenteroloji  ve Hepatoloji Kongresi -  10 Haziran 2014          ...

15. Türk-Alman Endoskopi Günü – 09 Haziran 2014

15.Türk-Alman Endoskopi Günü - 9 Haziran 2014 Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu ve Submukoza Disseks...

25. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 10-12 Haziran 2013

26. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi - 10 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul-Ha...

14. Türk-Alman Endoskopi Günü – 10 Haziran 2014

Endosonografi-Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu ve Submukoza Disseksiyonu Uygulamaları 15. Türk-Alman...

Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi Takdim Töreni – 17 Eylül 2012

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu, 15 Mayıs 2012’de Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu-E...

24. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 12 Haziran 2012

Değerli Meslektaşımız 24.Türk- Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 12 Haziran 2012...

13. Türk-Alman Endoskopi Günü – 11 Haziran 2012

Endoskopik Mukoza Rezeksiyonu Uygulamaları Değerli Meslektaşımız 13. Türk-Alman Endoskopi G...

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Olgular Eşliğinde Meme Hastalıklarına Güncel Yaklaşım – 10 Nisan 2012

Anabilim Dalımız 2009 yılında kuruluşunun 100.+ Yıldönümünde düzenlemeye başladığı ve...

Anma Toplantısı: Ölümünün 40. Yılında Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan – 29 Şubat 2012

Ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş, saygı ve minnetle andığımız, Türk kültür, bilim ve...

23. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 14 Haziran 2011

23. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi - 14 Haziran 2011 12. Türk-Alman Endoskopi...

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Cerrahi Eğitiminde Simülatörler – 7 Haziran 2011

Gerçeğe Yakın Sanal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Simülatör Uygulamaları Değerli Meslek...

Anma Toplantısı: Prof. Dr. Tarık Minkari – 16 Mart 2011

Türk Cerrahi camiasının mümtaz şahsiyetlerinden, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakü...

22. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 7-8 Haziran 2010

2. Türk-Alman Cerrahi Toplantısı 11. Türk-Alman Endoskopi Günü Değerli Meslektaşımız 22...

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Tek Delikten/Nonskar Laparoskopik Cerrahi (SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery) – 15-16 Mayıs 2010

Tek Delikten/Nonskar Laparoskopik Cerrahi (SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery) Canlı/Modi...

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Cerrahi Tedavi – 9-10 Ocak 2010

İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Güncel Cerrahi Tedavi Naklen Ameliyat Yayını - Tartışmal...

100.+Yıl Cerrahpaşa Cerrahi Gecesi: Müzik Dinletisi “Dünya Başkenti İstanbul” Tuluyhan Uğurlu – 3 Kasım 2009

1908’de II. Meşrutiyetin ilanından sonra tıp kurumlarımızda birleşme veya ortadan kalkma gib...

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: 100. +Yıl Cerrahi Açılış Dersi – 26 Ekim 2009

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: 100. +Yıl Cerrahi Açılış Dersi - 26 Ekim 2009 100.+Yıl...

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Sanat Etkinlikleri – 26 Ekim 2009

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Sanat Etkinlikleri 26 Ekim 2009 günü İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakülte...

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi – 3-4 Ekim 2009

Kolon ve Rektum Kanserlerinde  Laparoskopik Cerrahi Naklen Ameliyat Yayınlı- Tartışmalı Topla...

Anma Toplantısı: Ölümünün 50.Yılında Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu – 10 Nisan 2008

Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu (1866-1958) Modern Türk Cerrahisinin öncülerinden Cemil Topuzlu, 6...

İletişim

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 33 29

E-posta: ctfgenelcer@istanbul.edu.tr

URL: http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/genel-cerrahi

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved