Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı

TANITIM

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü; Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıbbi Patoloji ve Üroloji Anabilim Dalları ile bunların içinde yer alan bilim dallarını içerir.

Cerrahi Tıp Bilimleri, bölüm olarak, yukarıda belirtilmiş Anabilim Dallarında çalışan toplam 215 öğretim üye ve yardımcısı ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Türkçe ve İngilizce programları) öğrencileri ve uzmanlık öğrencilerine yönelik, en iyi eğitim ve öğretimi vermeye çalışırken, bir yandan da hasta bakımı ve teşhis-tedavi hizmetlerini kusursuz yürütmenin çabası içindedir.

Bu sağlık hizmeti görevini, bölüme bağlı anabilim dalları, yaklaşık öğretim üyesi sayısı kadar sayıda uzmanlık öğrencisi (Asistan Dr.) kadrosu ile birlikte yerine getirirken, toplam 750’nin üzerinde bir yataklı servis hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, haftada toplam 3500’e yakın hastaya da ayaktan poliklinik hizmeti veren Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, alanında, ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda da fakültemizi başarı ile temsil etmektedir.

TARİHÇE

YÖNETİM

Bölüm BaşkanıProf. Dr. Gökhan İPEKProf. Dr. Gökhan İPEK

Bölüm Başkan YardımcısıProf.Dr.Mehmet ELİÇEVİKProf.Dr.Mehmet ELİÇEVİK

Bölüm Başkan YardımcısıProf.Dr.Suat Nail ÖMEROĞLUProf.Dr.Suat Nail ÖMEROĞLU

ANABİLİM DALLARI, BİLİM DALLARI VE BAŞKANLARI
AĞIZ, YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Prof. Dr.Yağmur AYDIN
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Prof.Dr.Fatiş ALTINDAŞ
└ Ağrı Bilim Dalı Doç.Dr.Ali Ferit PEKEL
└ Yoğun Bakım Bilim Dalı Prof. Dr. Yalım DİKMEN
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Prof. Dr.Galip Zihni SANUS
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Mehmet ELİÇEVİK
└ Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet ELİÇEVİK
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Prof. Dr.Ertuğrul GÖKSOY
GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Prof.Dr.Akif TURNA
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Prof.Dr.Osman Şevki ARSLAN
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Prof.Dr.Altay GEZER
└ Genel Jinekoloji ve Obstetrik Bilim Dalı Prof.Dr.Ali BENİAN
 └ Jinekolojik-Onkoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Fuat DEMİRKIRAN
 └ Perinatoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Rıza MADAZLI
 └ Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Prof.Dr.İsmail Fahri ÖÇER
 └ Ürojinekoloji Bilim Dalı Prof.Dr.Altay GEZER
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Prof.Dr.Gökhan İPEK
KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Prof.Dr.Hasan Ahmet ÖZDOĞAN
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Prof.Dr.Önder AYDINGÖZ
└ El Cerrahisi Bilim Dalı Prof.Dr.Muharrem BABACAN
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI Prof.Dr.Yağmur AYDIN
 └ El Cerrahisi Bilim Dalı Prof.Dr.Yağmur AYDIN
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Büge ÖZ
└ Dermatopatoloji Bilim Dalı Doç.Dr.Övgü AYDIN
 └ Jinekopatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Şennur İLVAN
 └ Nöropatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Büge ÖZ
 └ Pediatrik Patoloji Bilim Dalı Doç.Dr.Nil ÇOMUNOĞLU ÜSTÜNDAĞ
 └ Sitopatoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Canser ÇAKALIR
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Prof.Dr.Zübeyr TALAT
 └ Androloji Bilim Dalı Prof.Dr.Hamdi ÖZKARA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Monoblok Cerrahi Kısmı

Telefon: +90 (212) 414 33 35 – 632 00 39

Faks: +90 (212) 633 48 41

E-posta: ctfctbb@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved