Akademik Veri Yönetim Sistemi

Fakültemizde görevli akademisyenlerin kişisel ve akademik bilgileri, web sitemizin yenilenmesi sonrasında İstanbul Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES) yapısı altında tutulacaktır.

AVES, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir.

Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından YÖKSİS isimli bir bilgi sistemi oluşturulmuş ve ülkemizdeki tüm üniversitelerin akademisyenlerinin bu sisteme girerek kişisel verilerini kayıt etmeleri talep edilmiştir. Üniversitemizde kullanıma sunulan AVES, YÖKSİS tarafından talep edilen bilgilerden YÖK tarafından izin verilenleri otomatik olarak ilgili sisteme transfer edebilme özelliğine de sahiptir. İzin verilen verilerin YÖKSİS’e transfer edilebilmesi için akademisyenlerimizin AVES’teki bilgilerini güncel tutmaları yeterli olacaktır. Bu sayede akademisyenlerimizin farklı sistemlere mükerrer bilgi girmeleri zorunluluğu da asgari düzeye indirilmiş olacaktır.

AVES hakkında daha detaylı bilgi almak, sisteme veri girişi veya güncelleme yapmak isteyen öğretim üyeleri http://aves.istanbul.edu.tr adresini kullanmalıdırlar.

AVES’e ilk defa giriş yapmış ve bilgilerini güncellemiş olan akademisyenler, fakültemiz web sitesinde kişisel sayfalarının tanımlanması için ctfwebmaster@istanbul.edu.tr adresine bilgi vermelidirler.

AVES Kısa Tanıtım Kılavuzu

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Web Tasarım Birimi

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved