Adolesan Sağlığı II | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adolesan Sağlığı II

Düzenleyenler: Adolesan Sağlığı Derneği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ve Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu

Mart 2008

İçindekiler

Adolesanın Fiziksel Gelişimi | O. Ercan (s. 13-18)

Ergenlerde Psikososyal Gelişim | O. Derman (s. 19-22)

Sağlık Bakanlığı’nın Adolesan Sağlığına Yaklaşımı | E. Şimşek (s. 23-28)

İstanbul’da Bir Gençlik Merkezi Deneyimi | Ş. Gümüşdere (s. 29-32)

Ergenlikte Kimlik İfadesi Olarak Şiddet | L. Kayaalp (s. 33-40)

Adolesan Cinselliği | H. Şatiroğlu (s. 41-46)

Türkiye’de Adolesanların Cinsel Bilgi İhtiyacı | G. Yıldırımkaya (s. 47-50)

Adolesan Gebelikleri | R. Madazlı (s. 51-52)

Adolesan Çağında Sık Görülen Tümörler | T. Kutluk (s. 53-54)

Ergenlerde Davranışsal Sorunlar | M. Alikaşifoğlu (s. 55-60)

Adolesan, Madde Bağımlılığı ve Halk Sağlığı | E. Erginöz (s. 61-64)

Madde Bağımlılığı Açısından Riskli Adolesanlar | D. Tamar Gürol (s. 65-68)

Ergenlerde Madde Kullanımının Önüne Geçmek İçin Gerekli Prensipler | Z. Ercan (s. 69-72)

Ergenlerde Beslenme | T. Erkan (s. 73-78)

Adolesanlarda Obezite | M. Berberoğlu (s. 79-80)

Yeme Bozuklukları | A. Gürdal Küey (s. 81-84)

Adolesanlarda Aşılama: Difteri-Boğmaca-Tetanoz, Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşıları | E. Gür (s. 85-88)

Hepatit A ve B Aşılaması | F. Çullu Çokuğraş (s. 89-94)

Vulvovajinit | Z. Orbak (s. 95-96)

Ergenlerde Disfonksiyonel Uterin Kanama (DUK) ve Yönetimi | S.E. Akhan  (s. 97-98)

Hirsutizm ve Polikistik Over Sendromu | B. Baysal (s. 99-108)

Çocukluktan Yrtişkinliğe Geçişte Genital Sistem Farklılaşması ve Bu Farklılaşmanın Servikal Kanser İle İlişkisi | S.E. Akhan  (s. 109-110)

HPV Genital Kanser İlişkisi | M. Arvas (s. 111-116)

HPV Aşılaması ve Aşılama İle İlgili Sorunlar | Y. Camcıoğlu (s. 117-124)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved