27.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi 4 Haziran 2015

27. Türk-Alman Gastroenteroloji  ve Hepatoloji Kongresi – 4 Haziran 2015

1989’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde başlayan, birçok defa Cerrahpaşa’da sürdürdüğümüz Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongrelerinin 27 incisini, 4 Haziran 2015 tarihinde Prof.Dr.Cem’i Demiroğlu Oditoryumunda Türk, Alman ve Japon meslektaşlarımızın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştireceğiz.

Gerek Türkiye’den, gerek Almanya’dan konuşmacı ve katılımcı meslektaşlarımızın her türlü desteğiyle aralıksız 27 yıldan beri yürüttüğümüz bu kongreler sayesinde, kongre dışında bilimsel ve uluslarası  işbirliği de tesis ettik. Özellikle kongreleri başlatan Almanya’dan Dr.Deniz Uyak birlikte oluşturduğumuz  “ Çeyrek Asırlık Türk-Alman Dostluk Köprüsü’nün Geleceği ” sadece bizlerin değil, hepimizin kaygısı olmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu ile Almanya Aşağı Saksonya Tabip Odası tarafından  kredilendirilen etkinliğe  katılım serbesttir.

Bu yıl kongreyi,  yirmi beş yıl önce aramızdan ayrılan Genel Cerrahi Anabilim Dalımızın 1983-1990 dönemi Başkanı, “ Selçuk Aybar Transplantasyon Servisi”nin kurucusu Hocamız Prof.Dr.Selçuk Aybar’ın anısına ithaf ettik. Daima özlemle andığımız Hocamız Selçuk Aybar (1924-1990), çeyrek asır sonrasında da bizlere düşünce ve davranışlarıyla rehberlik etmeye devam etmektedir.

Meslektaşımız Dr.Deniz Uyak ve Düzenleme Kurulu adına Kongreye katılımınızdan ve bir kez daha birlikte olmaktan memnunluk duyacağımı belirtir, saygılar sunarım.

Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

 

Toplantı Broşürü İçin Tıklayın

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved