24.04.2018 AKADEMİK KURUL KARARI

24.04.2018

Biz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakülltesi Ögretim  Üyeleri olarak 24.04.2018 tarihinde yapılan olağanüstü Fakülte Akademik Genel Kurul toplantısında oybirliği ile aşağıdaki kararları almış bulunuyor  ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 

  1. İstanbul Üniversitesi tüm Fakülteleri ile bir bütündür.

İstanbul Üniversitesi araştırma üniversitesi  niteliği kazanmış hizmet, eğitim ve araştırma işlevini başarıyla yürüten, yüksek nitelikte işlev gören bir kurumdur.

Türkiye’nin  uluslararası   bilimsel  literatüre en fazla katkı veren üniversitesinden olan İstanbul  Üniversitesi  bu  performansıyla  son yıllarda  dünya  ölceğinde yapılan üniversite sıralamalarına ülkemizden  en ön sırada giren üniversite olmuştur.

Eğitim kurumlarının ekolleşmesini belirleyen onların köklü gelenekleri ve yapılarıdır.

Altı  yüz yılık köklere  sahip İstanbul  Üniversitesi’ni  en eski Fakülltelerinden  ayrılmak bu ekolün can damarlarını kesmek anlamına gelir.

 

  1. Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri ile Sağlık Bilimlerine ait tüm Fakülte ve Enstitülerin İstanbul Üniversitesinden ayrılması, mezunlarının geçmişlerinin silinmesi eğitim ve sağlık hizmetlerinde geri dönülemez sonuçlara neden olacaktır.

 

  1. Cerrahpaşa ve İstanbul Tip Fakültesi bünyelerinde Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini barındırmaktadır. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız bizim vazgeçilmez emanetimiz ve gelecege bırakacağımız değerlerimizdir.

 

  1. 19.04.2018 tarihinde  Meclis  Eğitim  Komisyonu  gündemine  sunulan  söz  konusu  kanun tasarısının geri çekilerek iptalinin en dogru çözüm olacağını  düşünmekteyiz.

 

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved