22. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi – 7-8 Haziran 2010

2. Türk-Alman Cerrahi Toplantısı
11. Türk-Alman Endoskopi Günü

Değerli Meslektaşımız

22. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 8 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu Oditoryumunda yapılacaktır.

Bu kongreyle ilişkili olarak 11. Türk-Alman Endoskopi Günü 7 Haziran 2010’da İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Osman Barlas Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesinde endosonografi ve endoskopi uygulamaları konusunda interaktif tartışmalı naklen yayınla gerçekleştirilecektir.

Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) Kredilendirme Kurulu tarafından toplam 13 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilen bu toplantılara katılım ücretsizdir.

Katılımınızdan Düzenleme Kurulu adına memnunluk duyacağımızı belirtir, saygı ve sevgiler sunarım.

Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Toplantı Broşürü

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved