15 Mayıs 2017

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan İç Kontrol Sistemi ve Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında Hata Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin internet sitesi http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr adresinde bulunan hata…

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved