2017 YDUS KAZANANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2017 YDUS KAZANANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. VATANDAŞLARI İÇİN
YAN DAL UZMANLIK SINAVINI KAZANIP AÇIKTAN
ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
*Dekanlığa hitaben dilekçe
*YDUS Kazandı Belgesi
*Ortaokul veya Lisede haz.sınıfı
okuduğuna dair belge (Atama için gerekli değil atandıktan sonra da temin edilebilir)
* Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 nüsha)
*Diploma ve Uzmanlık belgesi tasdikli fotokopisi (2 nüsha)
*Savcılık Sabıka Kaydı
*Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden)
*Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi
*12 adet Resim
*2 Adet Klasör, 2 Adet Telli Dosya
*Hizmet Belgesi
*Güvenlik Soruşturma Formu (3 adet)

T.C. VATANDAŞLARI İÇİN
YAN DAL UZMANLIK SINAVINI KAZANIP
NAKLEN
ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
*Dekanlığa Hitaben Dilekçe
*YDUS Kazandı belgesi
*Askerlik Tecil veya Terhis Belgesi
* Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 nüsha)
*Diploma ve Uzmanlık belgesi tasdikli fotokopisi (2 nüsha)
*12 Adet fotoğraf
*2 Adet Klasör, 2 Adet Telli Dosya

YABANCI UYRUKLU
YDUS İLE GELENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER
-4 adet Mezuniyet Belgesi ve Uzmanlık Belgesi (Noterden Tasdikli)
(Yurtdışı ise YÖK’ten alınan Denklik Belgesi )
-4 adet İkametgah Tezkeresi (Süresi Geçmemiş) (Noterden Tasdikli)
-4 adet Pasaport (Türkçe Tercümeli Süresi Geçmemiş) (Noterden Tasdikli)
-Kazandığına dair belge (YDUS kazandı belgesi)
-1 dilekçe
-TÖMER’den sertifika (1 yıl)
-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden)
-Savcılık Belgesi
-2 adet Klasör (Büyük Boy)
-2 adet Telli Dosya
-Taahhüt Kefalet Senedi

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU ÖRNEĞİ

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved