2015 YDUS KAZANANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2015 YDUS KAZANANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. VATANDAŞLARI İÇİN

YAN DAL UZMANLIK SINAVINI KAZANIP AÇIKTAN                                        

ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER              

*Dekanlığa hitaben dilekçe

*YDUS Kazandı Belgesi

*Ortaokul veya Lisede haz.sınıfı

okuduğuna dair belge (Atama için gerekli değil atandıktan sonra da temin edilebilir)

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 nüsha)

*Diploma ve Uzmanlık belgesi tasdikli fotokopisi (2 nüsha)

*Savcılık Sabıka Kaydı

*Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden)

*Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi

*12 adet Resim

*2 Adet Klasör, 2 Adet Telli Dosya

*Hizmet Belgesi

 

T.C. VATANDAŞLARI İÇİN

YAN DAL UZMANLIK SINAVINI KAZANIP NAKLEN                                          

ATANACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

*Dekanlığa Hitaben Dilekçe

*YDUS Kazandı belgesi

*Askerlik Tecil veya Terhis Belgesi

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 nüsha)

*Diploma ve Uzmanlık belgesi tasdikli fotokopisi (2 nüsha)

*12 Adet fotoğraf

*2 Adet Klasör, 2 Adet Telli Dosya

 

 

 

YABANCI UYRUKLU

                YDUS İLE GELENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

-Güvenlik Soruşturması için 6 adet form, 16 adet Resim   (Formlar bizden temin edilecektir)

-4 adet Mezuniyet Belgesi ve Uzmanlık Belgesi (Noterden Tasdikli)

(Yurtdışı ise YÖK’ten alınan Denklik Belgesi )

-4 adet İkametgah Tezkeresi (Süresi Geçmemiş) (Noterden Tasdikli)

-4 adet Pasaport (Türkçe Tercümeli Süresi Geçmemiş) (Noterden Tasdikli)

-Kazandığına dair belge (YDUS kazandı belgesi)

-1 dilekçe

-TÖMER’den sertifika (1 yıl)

-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden)

-Savcılık Belgesi

-2 adet Klasör (Büyük Boy)

-2 adet Telli Dosya

-Taahhüt Kefalet Senedi

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved