2015 SONBAHAR TUS ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER T.C.VATANTAŞLARI İÇİN

2015 SONBAHAR TUS ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C.VATANTAŞLARI İÇİN

 

Tus Sınavını Kazananıp Açıktan                            

Atanacaklardan İstenen Belgeler:                       

*Dekanlığa hitaben dilekçe

*TUS Kazandı Belgesi

*Ortaokul veya Lisede haz.sınıfı

okuduğuna dair belge (Atama için gerekli değil atandıktan sonra da temin edilebilir)

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 nüsha)

*Diploma veya Çıkış belgesi tasdikli fotokopisi (2 nüsha)

*Savcılık Sabıka Kaydı

*Sağlık Kurulu Raporu

*Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi

*14 adet Resim

*2 Adet Klasör, 2 Adet Telli Dosya

*Hizmet Belgesi

 

Tus Sınavını Kazanıp Naklen

Atanacaklardan İstenen Belgeler:

*Dekanlığa Hitaben Dilekçe

*TUS Kazandı belgesi

*Askerlik Tecil veya Terhis Belgesi

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 nüsha)

*Diploma veya Çıkış belgesi tasdikli fotokopisi (2 nüsha)

*14 Adet fotoğraf

*2 Adet Klasör, 2 Adet Telli Dosya

 

 

YABANCI UYRUKLU

TUS İLE GELENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

-Güvenlik Soruşturması için 6 adet form, (Formlar bizden temin edilecektir)
-4 adet Mezuniyet Belgesi (Noterden Tasdikli)
(Yurtdışı ise YÖK’ten alınan Denklik Belgesi )
-4 adet İkametgah Tezkeresi (Süresi Geçmemiş) (Noterden Tasdikli)
-4 adet Pasaport (Türkçe Tercümeli Süresi Geçmemiş) (Noterden Tasdikli)
-Kazandığına dair belge
-1 dilekçe
-TÖMER’den sertifika (Türkiyeden mezunlar için transkırip)
-Sağlık Kurulu Raporu
-Savcılık Belgesi
-2 adet Klasör (Büyük Boy)
-2 adet Telli Dosya
-Taahhüt Kefalet Senedi
-16 adet Resim

 

 

 

 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved