2014 İLKBAHAR TUS ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2014 İLKBAHAR TUS ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tus Sınavını Kazananıp Açıktan                            

Atanacaklardan İstenen Belgeler:                         

 

*Dekanlığa hitaben dilekçe

*TUS Kazandı Belgesi

*Ortaokul veya Lisede haz.sınıfı

okuduğuna dair belge (Atama için gerekli değil atandıktan sonra da temin edilebilir)

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 nüsha)

*Diploma veya Çıkış belgesi tasdikli fotokopisi (2 nüsha)

*Savcılık Sabıka Kaydı

*Sağlık Kurulu Raporu (İ.Ü.Mediko  Sosyal Merkezinden alınabilir.)

*Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi

*14 adet Resim

*2 Adet Klasör, 2 Adet Telli Dosya

*Hizmet Belgesi

 

 

Tus Sınavını Kazanıp Naklen

Atanacaklardan İstenen Belgeler:

*Dekanlığa Hitaben Dilekçe

*TUS Kazandı belgesi

*Askerlik Tecil veya Terhis Belgesi

* Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 nüsha)

*Diploma veya Çıkış belgesi tasdikli fotokopisi (2 nüsha)

*14 Adet fotoğraf

*2 Adet Klasör, 2 Adet Telli Dosya

 

 

YABANCI UYRUKLU

TUS İLE GELENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

-Güvenlik Soruşturması için 6 adet form, (Formlar bizden temin edilecektir)

-4 adet Mezuniyet Belgesi (Noterden Tasdikli)

(Yurtdışı ise YÖK’ten alınan Denklik Belgesi )

-4 adet İkametgah Tezkeresi (Süresi Geçmemiş) (Noterden Tasdikli)

-4 adet Pasaport (Türkçe Tercümeli Süresi Geçmemiş) (Noterden Tasdikli)

-Kazandığına dair belge

-1 dilekçe

-TÖMER’den sertifika (Türkiyeden mezunlar için transkırip)

-Sağlık Kurulu Raporu

-Savcılık Belgesi

-2 adet Klasör (Büyük Boy)

-2 adet Telli Dosya

-Taahhüt Kefalet Senedi

-16 adet Resim

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved