13. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

13. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri

CTFPlastikcer

Estetik Cerrahide son dönemlerde eğilim daha az cerrahi girişimle en iyi sonuçları almaya yönelik işlemler yönünde olmuştur. Bu amaçla cerrahi dışı yöntemlerle veya istenen sonucu en kısa ve en basit cerrahi yöntemlerle sağlayacak işlemler gittikçe daha fazla sayıda cerrah ve hasta tarafından tercih edilmektedir.

Gittikçe artan bu eğilim nedeniyle bu sene 13. sünü yaptığımız Geleneksel Cerrahpaşa Plastik Cerrahi günlerinin bu yılki konusunu “Cerrahi olmayan estetik girişimler” olarak belirledik. Uzmanlık sonrası ileri eğitim kapsamında planlanan ve organize edilen toplantımızda konusunda deneyimli konuşmacılar tarafından konular detaylarıyla ele alınacaktır. Ayrıca yurt dışından kendi konularında uzman olan, iki yabancı uluslararası konuşmacıda tecrübelerini bizimle paylaşacaktır.

Konu ile ilgilenen tüm meslektaşlarımızın faydalanacağını düşündüğümüz zengin bilimsel içeriğe sahip olan toplantımız 3-4 Haziran 2016 Cuma ve Cumartesi günü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda yapılacaktır. İleri eğitim kapsamında düzenlediğimiz bu toplantıya özellikle eğitim gören asistanlar başta olmak üzere tüm meslektaşlarımız davetlidir. Katılım diğer yıllarda olduğu gibi ücretsiz olacaktır.

3-4 Haziran 2016 Cuma ve Cumartesi günü beraber olmak dileğiyle

Doç. Dr. Arif Türkmen
Kongre Başkanı
Kongre Düzenleme Kurulu Adına

PROGRAM

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved